Persondata politik – opdateret i henhold til GDPR (maj 2018)

Indsamling og brug af personoplysninger

 Vi registrerer personrelaterede informationer i forbindelse med kundeoprettelse. Det dækker følgende oplysninger:

  • Navn på  kontaktperson
  • Email-adresse på kontaktperson
  • Telefonnummer på kontaktperson
  • Virksomhedsadresse på kontaktperson

Disse informationer benyttes primært til at betjene og servicere MarketingSelector´s kunder i forbindelse med køb af projekter. Sekundært anvendes de til at tilbyde komplementære ydelser fra MarketingSelector A/S. Personoplysninger deles kun i forbindelse med konkrete projekter med underleverandører eller ved lovmæssig kontering og fakturering med revisor og bogholder.

Indsamling og brug af IP-adresser

Herudover registrerer vi IP-adresser fra besøgende på marketingselector.com. IP-oplysninger bruges til at få større kendskab til brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset den enkelte besøgende.

Kontakt vedr. personoplysninger


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos MarketingSelector A/S, skal du rette henvendelse på kontakt@marketingselector.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven og GDPR.

Beskyttelse og sletning af personoplysninger


Ifølge Persondataloven og GDPR skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.

Dataansvarlig hos MarketingSelector A/S

Henrik Vesterborg Andersen (hva@marketingselector.com)